Conform prevederilor regulamentare ale Federatiei de Minifotbal din Romania, echipele participante mai au dreptul de a transfera jucatori din alte judete doar pana cel tarziu pe 1 octombrie, urmatoarea perioada de transferuri urmand sa inceapa la 1 ianuarie. De asemenea, va reamintim ca transferuri de jucatori intre echipe din CMFB se pot realiza doar in perioada 01.01-30.03.

Decizie 103 / 09.02.2017

Transferul jucatorului de minifotbal.

 1. Un jucator se poate transfera dintr-un campionat in altul doar in baza Acordului de transfer, modelul emis de FMR. Pe acesta trebuie sa apara obligatoriu semnatura jucatorului, a delegatului echipei de unde pleaca si a organizatorului competitiei unde a evoluat jucatorul. Prin semnatura organizatorului de pe Acordul de transfer se atesta si faptul ca jucatorul nu se afla sub nici o incidenta a regulamentului intern din campionat sau a unor decizii emise de FMR (suspendari, restante financiare, incalcari ale altor prevederi ale regulamentelor, etc.). Acordul de transfer va fi transmis pe mail-ul Federatie (scanat / pozat) de catre organizatorul competitie unde pleaca jucatorul, alaturi de o copie care sa ateste dovada achitarii Taxei de transfer in contul FMR. Acordul de transfer in forma originala va ramane la organizatorul competitiei unde se transfera jucatorul.
 1.  Cerinte in vederea operarii unui transfer:
 2.   a) Acordul de transfer care nu indeplineste cumulativ toate cerintele prezentate la punctul 1, nu poate fi operat.
 3.  b) Daca lipseste una din semnaturile amintite, transferul poate fi operat doar dupa un an de zile din momentul inregistrarii lui la FMR (cu conditia ca jucatorul sa nu se afle sub incidenta unor prevederi mentionate la punctul 1).
 4.   c) Jucatorul va avea drept de joc din momentul in care apare inregistrat pe site-ul FMR. la echipa pentru care a solicitat transferul.
 1. Jucatorii inactivi se pot transfera doar in perioada de transfer cu respectarea tuturor conditiilor prevazute in cazul unui transfer, cu mentiunea ca in cazul echipelor care nu mai activeaza in competitiile oficiale, nu mai este necesara semnatura delegatului echipei.
 1. Perioade si intervale de timp pentru efectuarea unui transfer intre doua campionate :
 2. a) Transferul jucatorilor intre doua campionate se poate efectua numai in intervalele de timp stabilite anual de catre Comitetul Executiv al FMR.
 3. b) in perioada de vara, de regula, 1 august – 1 octombrie;
 4. c) in perioada de iarna, de regula 1 ianuarie – 1 martie;
 5. d) un jucator nu se poate transfera mai mult de doua ori intr-un sezon competitional;
 6. e) un jucator trebuie sa evolueze minim 3 luni de zile la echipa la care s-a transferat
 7.  f) in perioada transferurilor de iarna, de la o echipa nu se pot transfera mai mult de patru jucatori la o alta echipa. Individual, sau mai putin de patru, jucatorii se pot transfera la alte echipe
 8.  g)in situatii exceptionale, CEX al FMR poate modifica aceste perioade cu conditia sa fie anuntate cu cel putin sase luni inainte.
 1. Transferul jucatorilor in cadrul campionatului local (doar intre echipele din acelasi campionat) se pot efectua pana la data de 31 martie. In cazul transferurilor din acelasi campionat se vor respecta regulile stabilite in cadrul competitiei respective.
 1. In situatia unor litigii privind transferul de jucatori:
 2. a) intre doua campionate – solutionarea in prima faza va fi facuta de Comisia Statutul si Transferul Jucatorului de Minifotbal (CSTJ) din cadrul FMR, iar contestatiile in caz de apel de catre CEX al FMR .
 3.  b) intre doua echipe din acelas campionat – solutionarea in prima faza va fi facuta de compartimentul Statutul Jucatorului din Campionatul local, iar in caz de apel de catre Comisia de Organizare a Campionatului local.Recursul se poate depune la Comisia Statutul si Transferul Jucatorului din cadrul FMR.
 4. Taxele pentru trasferul jucatorilor dintr-un campionat in altul sunt stabilite de CEX al FMR (50 de lei pentru sezonul 2017-2018), iar Comiisiile de organizare vor stabili taxele de transfer pe plan local.
 5. Transferul dintr-un campionat in altul al unei echipe este permis doar cu acordulOrganizatorului local, conform perioadelor de transfer anuntate. In caz de litigii, speta va fi transmisa catre FMR si analizata de CEX.